1. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპები:

1-300x168

2.  გრამატიკული საკითხები

mistakes2

3. სწორი და არასწორი სიტყვები / მართლწერა:

742-1