ბალეტი საოცრებათა ქვეყნიდან

სურათი ძალიან ბევრ გრძნობას აღვიძებს და მასში ნამდვილად იპოვნით რაღაც ამოუხსნელს და საინტერესოს. ის თითქოს დროის სხვადასხვა პერიოდს ასახავს და მთლიანობაში ერთ სრულ კომპოზიციას ქმნის . სურათზე თითოეული ელემენტი ისე არის განლაგებული, რომ მთლიანად შენარჩუნდეს სურათის აღქმის თავისუფლება. აქ ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის ძველი და თანამედროვე ცხოვრების დეტალები. მარცხნივ ძველი ანტიკვარული მანქანა უკავშირდება თანამედროვე ცხოვრების ერთ ჩვეულებრივ ქუჩას . თუმცა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სწორედ დამაკავშირებელი გზაა. გზაზე, რომელზეც ვხედავთ ბალერინებს რომლებიც შემოქმედებითობის ერთგვარ სიმბოლოს წარმოადგენენ.

Continue reading “ბალეტი საოცრებათა ქვეყნიდან”

Advertisements